Międzynarodowa konferencja w Tarnowie

W ramach projektu „Poziom wyżej”, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektowe. Do Tarnowa przyjechało niemal 80 przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych.

Tematyka konferencji była zbieżna z tematyką realizowanego projektu nosiła ona nazwę „Rozwiązania IT we współpracy pomiędzy NGO”. Podczas trzydniowego wydarzenia był czas na nawiązywanie partnerstw, promowanie dobrych praktyk we współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, prezentacje platformy i warsztaty z ekspertami.

Konferencja została sfinansowana ze środków programu Erasmus Plus w ramach projektu nr 2017-2-PL01-KA205-039127, pn. „Poziom wyżej”.