O Nas

Stowarzyszenie

Projekt Tarnów

Jest stowarzyszeniem młodych ludzi marzących o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim i uczestniczącej kulturze politycznej. Skupiamy postacie o różnorodnych poglądach. Dzięki temu trafiamy do wielu środowisk. Jesteśmy przekonani, że cele do których dążymy można i trzeba osiągać razem. Działamy na wielu płaszczyznach i dlatego docieramy do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach. Wspieramy ich ciekawe inicjatywy i pasje. Chcemy uruchomić Obywatelski Tarnów. Uważamy, że wielkie i trwałe rzeczy należy tworzyć od podstaw, od środowiska lokalnego.

Propagujemy profesjonalizm, sumienność i odpowiedzialność. Pracujemy zespołowo i pomagamy sobie nawzajem. Naszym zdaniem są to cechy niezbędne w każdym zgranym teamie.

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt Tarnów organizuje Europejskie Forum Młodych Liderów Lokalnych.
Organizacja pierwszej w historii stowarzyszenia wymiany młodzieżowej – Polsko-Słowackiej wymiany młodzieży Open your mind – t’s easy!
Pierwsza wizyta rosyjskiej młodzieży w Tarnowie w ramach projektu Polsko–Rosyjskiej Wymiany Młodzieży i Studentów.
Konferencja Jestem młody. Chcę mieć wpływ!, finansowana ze środków programu Młodzież w działaniu.
Wyjazd do Polaków do Kotłasu w obwodzie archangielskim w ramach Polsko–Rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów.
Organizacja Polsko-Słowacko-Węgierskiej wymiany młodzieży w Dzierżaninach na terenie gminy Zakliczyn.
Organizacja Central Europe Youth Forum – forum młodzieżowego, w którym wzięli udział uczestnicy z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdowy, Serbii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny.
Przeprowadzanie Polsko–Litewsko–Słowackiej wymiany młodzieży pt. The school is over. What’s next?
Stowarzyszenie Projekt Tarnów dołącza do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.
Projekt Tarnów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie współorganizuje Juwenalia Tarnowskie 2014.
Odbywa się projekt pt. Europe! Support the youth! Forum of young Europe, finansowany ze środków programu Erasmus+.
Polsko–Francusko–Ukraińska wymiana młodzieży East and West. Chances for a better future.
Projekt Tarnów otrzymuje nominację do nagrody EDUinspiracje 2015.
Zorganizowanie Polsko–Litewsko–Słowackiej wymiany młodzieży Feel common history, traditions and future.
Odbywa się projekt We are Young Europeans. Let’s discover each other!, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Ukrainy, Macedonii, Mołdowy, Czech, Słowacji i Albanii.
Organizacja Polsko-Ukraińsko-Słowacko-Włoskiej wymiany młodzieży pod tytułem: Powerful disability. We are all equal!
Projekt Tarnów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie współorganizuje Juwenalia Tarnowskie 2016.
Pierwsze w historii szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą zrealizowane w ramach programu Erasmus+.
Youth is in the air – organizacja Polsko-Słowacko-Węgiersko-Hiszpańsko-Włoskiej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus +.
Organizacja projektu pt. Polska – Ukraina. Dwie ojczyzny – jedna dusza dofinansowana przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
Polsko–Węgiersko–Włosko–Hiszpańsko–Cypryjska wymiana młodzieży dotycząca tolerancji religijnej zrealizowana w ramach programu Erasmus+
Rozpoczęcie projektu Młodzi liderzy przyszłości. Nauka i biznes dla rozwoju młodzieży realizowanego w ramach programu DIALOG.
Polsko–Węgiersko–Włosko–Hiszpańsko–Cypryjska wymiana młodzieży Say NO do addiction!
Projekt Tarnów otrzymuje drugą w swojej historii nominację do nagrody EDUinspiracje.
Rozpoczęcie projektu Level up – partnerstwa strategiczne w ramach programu Erasmus+
Rozpoczęcie projektu Tarnowski Inkubator Wolontariatu we współpracy z Fundacją Impuls Rozwoju.
Organizacja Polsko-Litewsko-Łotewsko-Włoskiej wymiany młodzieży Common Europe built on faith w ramach programu Erasmus+.
Współorganizacja konkursu poetyckiego Zainspirowani dobrem w ramach Tarnowskiego Inkubatora Wolontariatu.
Szkoła młodych liderów Młodzi polscy liderzy na Ukrainie. Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU
Czerwiec, 2010
Wrzesień 2011
Marzec 2012
Sierpień 2012
Wrzesień 2012
Listopad 2012
Sierpień 2013
Wrzesień 2013
Listopad 2013
Kwiecień 2014
Maj 2014
Grudzień 2014
Lusty 2015
Maj 2015
Sierpiń 2015
Listopad 2015
Grudzień 2015
Maj 2016
Lipiec 2016
Wrzesień 2016
Listopad 2016
Marzec 2017
Czerwiec 2017
Sierpień 2017
Grudzień 2017
Grudzień 2017
Styczeń 2018
Kwiecień 2018
Maj 2018
Czerwiec 2018
Projekt Tarnów

Aktualnie

Dzisiaj Projekt Tarnów organizuje na bieżąco wymiany międzynarodowe oraz inne projekty o charakterze zarówno lokalnym jak i międzynarodowym. Uczestniczymy także w projektach innych organizacji i współpracujemy na rzecz rozwoju regionu. A wszystko to dzięki ludziom, którzy wkładają w naszą pracę 100% swojego serca!

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zespół

Projekt Tarnów

Grzegorz Sokołowski

Prezes stowarzyszenia

Project Manager pracujący w przemyśle obronnym. Wcześniej pracownik instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorca oraz pracownik administracji samorządowej. Wieloletni przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie. Pomysłodawca i koordynator wielu przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Krzysztof Kuboń

Wiceprezes Stowarzyszenia

Pomimo młodego wieku aktywnie angażuje się w pracę zarówno w stowarzyszeniu, jak i na rzecz młodzieżowej samorządności. Na co dzień jest otwartym i zawsze uśmiechniętym niepoprawnym optymistą! Uwielbia wyzwania. Im trudniejsze, tym lepsze. Każdy projekt to dla niego niesamowita przygoda podczas której, może poznać dużo wspaniałych osób.

Damian Bogacz

Członek Zarządu

Od lat związany z sektorem organizacji pozarządowych, jako koordynator projektów oraz członek zarządu. Posiada doświadczenie zdobyte w administracji rządowej. Społecznik, twórca wielu inicjatyw o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Student prawa oraz ekonomia na UR. Radny Rady Sołeckiej. Zaangażowany w pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego.

Jakub Chruściel

Koordynator projektów

Student kierunków: Prawo oraz Ekonomia. Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego UR oraz skarbnik Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej "Opus". Uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu prawa. Początkujący publicysta z zakresu prawa, historii, ekonomii, socjologii, polityki lokalnej i krajowej. Wolontariusz podczas organizowanej przez Podkarpacki UW akcji pomocy i relokacji uchodźców z Ukrainy.

Przemysław Trojanowski

Koordynator projektów

Działa w stowarzyszeniu od ponad trzech lat. Lubi atmosferę działania i dobrze czuje się zaangażowany w wiele aktywnych spraw. Codziennie pracując w branży handlowej ma nieustanny kontakt z ludźmi co przekłada się na jego sposób angażowania się w dyskuje, merytoryczne podejście i zdolności lingwistyczne. Hobbystycznie interesuje się wpływem filmu i animacji na przekazywanie treści. Z pasji montuje i kręci filmy, również te, które można znaleźć na naszym kanale YouTube!