Stowarzyszenie Projekt Tarnów.

Jest stowarzyszeniem młodych ludzi marzących o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim i uczestniczącej kulturze politycznej. Skupiamy postacie o różnorodnych poglądach. Dzięki temu trafiamy do wielu środowisk. Jesteśmy przekonani, że cele do których dążymy można i trzeba osiągać razem. Działamy na wielu płaszczyznach i dlatego docieramy do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach. Wspieramy ich ciekawe inicjatywy i pasje. Chcemy uruchomić Obywatelski Tarnów. Uważamy, że wielkie i trwałe rzeczy należy tworzyć od podstaw, od środowiska lokalnego.
Propagujemy profesjonalizm, sumienność i odpowiedzialność. Pracujemy zespołowo i pomagamy sobie nawzajem. Naszym zdaniem są to cechy niezbędne w każdym zgranym teamie.

Historia Projektu Tarnów

Nasza organizacja działa już długo, ale jej początki był niepozorne. Jeśli chcesz nas poznać, najlepiej spotkaj się z nami w ramach którejś z prowadzonych aktualnie inicjatyw. Jeśli jesteś jednak ciekaw, jak wszystko się zaczęło, zobacz przebieg naszej historii na osi czasu:

Czerwiec 2010

Stowarzyszenie Projekt Tarnów zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wrzesień 2011

Projekt Tarnów organizuje Europejskie Forum Młodych Liderów Lokalnych.

Marzec 2012

Organizacja pierwszej w historii stowarzyszenia wymiany młodzieżowej – Polsko-Słowackiej wymiany młodzieży
Open your mind – t’s easy!

Sierpień 2012

Pierwsza wizyta rosyjskiej młodzieży w Tarnowie w ramach projektu Polsko–Rosyjskiej Wymiany Młodzieży i Studentów.

Wrzesień 2012

Konferencja Jestem młody. Chcę mieć wpływ!, finansowana ze środków programu Młodzież w działaniu.

Listopad 2012

Wyjazd do Polaków do Kotłasu w obwodzie archangielskim w ramach Polsko–Rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów.

Sierpień 2013

Organizacja Polsko-Słowacko-Węgierskiej wymiany młodzieży w Dzierżaninach na terenie gminy Zakliczyn.

Wrzesień 2013

Organizacja Central Europe Youth Forum – forum młodzieżowego, w którym wzięli udział uczestnicy z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdowy, Serbii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny.

Listopad 2013

Przeprowadzanie Polsko–Litewsko–Słowackiej wymiany młodzieży pt. The school is over. What’s next?

Kwiecień 2014

Stowarzyszenie Projekt Tarnów dołącza do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Maj 2014

Projekt Tarnów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie współorganizuje Juwenalia Tarnowskie 2014.

Grudzień 2014

Odbywa się projekt pt. Europe! Support the youth! Forum of young Europe, finansowany ze środków programu Erasmus+.

Luty 2015

Polsko–Francusko–Ukraińska wymiana młodzieży East and West. Chances for a better future.

Maj 2015

Projekt Tarnów otrzymuje nominację do nagrody EDUinspiracje 2015.

Sierpień 2015

Zorganizowanie Polsko–Litewsko–Słowackiej wymiany młodzieży Feel common history, traditions and future.

Listopad 2015

Odbywa się projekt We are Young Europeans. Let’s discover each other!, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Ukrainy, Macedonii, Mołdowy, Czech, Słowacji i Albanii.

Grudzień 2015

Organizacja Polsko-Ukraińsko-Słowacko-Włoskiej wymiany młodzieży pod tytułem: Powerful disability. We are all equal!

Maj 2016

Projekt Tarnów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie współorganizuje Juwenalia Tarnowskie 2016.

Lipiec 2016

Pierwsze w historii szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą zrealizowane w ramach programu Erasmus+.

Wrzesień 2016

Youth is in the air – organizacja Polsko-Słowacko-Węgiersko-Hiszpańsko-Włoskiej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus +.

Listopad 2016

Organizacja projektu pt. Polska – Ukraina. Dwie ojczyzny – jedna dusza dofinansowana przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Marzec 2017

Polsko–Węgiersko–Włosko–Hiszpańsko–Cypryjska wymiana młodzieży dotycząca tolerancji religijnej zrealizowana w ramach programu Erasmus+

Czerwiec 2017

Rozpoczęcie projektu Młodzi liderzy przyszłości. Nauka i biznes dla rozwoju młodzieży realizowanego w ramach programu DIALOG.

Sierpień 2017

Polsko–Węgiersko–Włosko–Hiszpańsko–Cypryjska wymiana młodzieży Say NO do addiction!

Grudzień 2017

Projekt Tarnów otrzymuje drugą w swojej historii nominację do nagrody EDUinspiracje.

Grudzień 2017

Rozpoczęcie projektu Level up – partnerstwa strategiczne w ramach programu Erasmus+

Styczeń 2018

Rozpoczęcie projektu Tarnowski Inkubator Wolontariatu we współpracy z Fundacją Impuls Rozwoju.

Kwiecień 2018

Organizacja Polsko-Litewsko-Łotewsko-Włoskiej wymiany młodzieży Common Europe built on faith w ramach programu Erasmus+.

Maj 2018

Współorganizacja konkursu poetyckiego Zainspirowani dobrem w ramach Tarnowskiego Inkubatora Wolontariatu.

Czerwiec 2018

Szkoła młodych liderów Młodzi polscy liderzy na Ukrainie. Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

Aktualnie

Dzisiaj Projekt Tarnów organizuje na bieżąco wymiany międzynarodowe oraz inne projekty o charakterze zarówno lokalnym jak i międzynarodowym. Uczestniczymy także w projektach innych organizacji i współpracujemy na rzecz rozwoju regionu. A wszystko to dzięki ludziom, którzy wkładają w naszą pracę 100% swojego serca!

Grzegorz Sokołowski

Prezes stowarzyszenia

Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą, w przeszłości pracował w Urzędzie Miasta Tarnowa, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem dokumentów strategicznych Tarnowa oraz współpracą z NGO realizującymi zadania polityki społecznej. Wieloletni przewodniczący Samorządu Studentów oraz członek senatu PWSZ w Tarnowie. Pomysłodawca i koordynator wielu przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, w tym kilku edycji Juwenaliów Tarnowskich

facebookinstagram

Krzysztof Kuboń

Wiceprezes Stowarzyszenia

Pomimo młodego wieku aktywnie angażuje się w pracę zarówno w stowarzyszeniu, jak i na rzecz młodzieżowej samorządności. Na co dzień jest otwartym i zawsze uśmiechniętym niepoprawnym optymistą! Uwielbia wyzwania. Im trudniejsze, tym lepsze. Każdy projekt to dla niego niesamowita przygoda podczas której, może poznać dużo wspaniałych osób.

facebookinstagramtwitter

Anna Cholewiak

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku językoznawstwo. Z zawodu logopeda, prowadzący swoją własną praktykę. Naukowo interesuje się tempem wypowiedzi dziecięcych, a zawodowo wczesną interwencją logopedyczną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach trenuje boks. Jedna z założycielek stowarzyszenia w 2010 roku.

facebook

Katarzyna Kajmowicz

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Działa w stowarzyszeniu Projekt Tarnów od 2011 roku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu działalności w III sektorze. Wielokrotnie koordynowała projekty stowarzyszenia. Lubi pracę z młodzieżą i kreatywne spędzanie wolnego czasu. Pasjonatka jazdy konnej i górskich wypraw.

facebook

Przemysław Trojanowski

Działa w stowarzyszeniu od ponad trzech lat. Lubi atmosferę działania i dobrze czuje się zaangażowany w wiele aktywnych spraw. Codziennie pracując w branży handlowej ma nieustanny kontakt z ludźmi co przekłada się na jego sposób angażowania się w dyskuje, merytoryczne podejście i zdolności lingwistyczne. Hobbystycznie interesuje się wpływem filmu i animacji na przekazywanie treści. Z pasji montuje i kręci filmy, również te, które można znaleźć na naszym kanale YouTube!

facebookinstagramtwitter

Patrycja Kuklińska

W gimnazjum po raz pierwszy wzięła udział w wymianie międzynarodowej. Od razu spodobała jej się ta forma poznawania innych krajów i kultur. Kilka lat później trafiła do Projektu Tarnów i tu zaczęła się prawdziwa przygoda! Poza Projektową aktywnością działa również w kuchni. Z miłości do zdrowego trybu życia stworzyła instagramowy profil pattyinthekitchen, gdzie dzieli się przepisami.

facebookinstagram