Polityka młodzieżowa

Młodzi ludzie w każdym kraju to bardzo ważna i liczna grupa społeczna. W myśl wiekowego stwierdzenia: „nic o nas bez nas”, powinnością decydentów jest wsłuchiwanie się w potrzeby społeczeństwa i respektowania jego racji.

Młodzi ludzie w Polsce to bardzo ważna i liczna grupa społeczna w każdym kraju. Z tej racji ma prawo, aby brać udział w rozmaitych dyskusjach, których przedmiotem są sprawy dla niej istotne. Ma także przywilej uczestniczyć w procesie legislacyjnym, gdy tworzone prawo będzie jej dotyczyć.

Czytaj więcej...

Współpraca międzynarodowa

We współczesnym świecie mamy do czynienia z ciągle postępującym procesem globalizacji. Wymaga on nieustającej współpracy pomiędzy państwami i innymi podmiotami. Jednak kooperacja międzynarodowa nie powinna być wyłącznie koniecznością wynikającą z rozmaitych zależności natury politycznej, czy ekonomicznej. Winno się ja również traktować jako sposób na utrzymanie pokojowej egzystencji pomiędzy narodami, a także wzajemnej wymiany myśli naukowej i technicznej służącej, np. rozwojowi medycyny lub zachowaniu bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Lokalny patriotyzm

Środowisko lokalne to miejsce, w którym na co dzień przebywamy i z którym jesteśmy szczególnie związani. Zdarzenia, które mają w nim miejsce lub procesy, które w nim zachodzą, mają bezpośrednie przełożenie na naszą codzienność. Dlatego nie można być wobec niego obojętnym.

Tworząc Projekt Tarnów postawiliśmy sobie za cel uruchamianie obywatelskości wśród naszych mieszkańców. Chcemy pokazywać, że zaangażowanie społeczne jest pożyteczną i potrzebną aktywnością.

Czytaj więcej...