Dyplomacja Społeczna

Od początku istnienia zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów międzynarodowych. Wśród nich znalazły się branżowe wizyty studyjne, wymiany studentów i młodzieży oraz szkolenia

Dowiedz się więcej

Rozwój Przedsiębiorczości

Kto włącza się do działania, gdy skala lokalnych problemów jest zbyt duża? Organizacje pozarządowe!

Dowiedz się więcej

Polityka Młodzieżowa

Coroczne forum młodzieżowe organizowane przez nasze stowarzyszenie stało się już tradycją. Na 2-3 dni w roku Tarnów odwiedza około 100 przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych.

Dowiedz się więcej

Działamy wspólnie, ponieważ dbamy o wspólne dobro.

Projekt Tarnów realizuje szereg projektów, ponieważ każdy pomysł uważamy za dobry. Wspieramy inicjatywy członków naszego stowarzyszenia, rozwijamy ich pasje. Dzięki temu możemy także liczyć na pomoc w lkolejnych inicjatywach.

Nieustajemy w dążeniach do celu.

Wiele udało nam się zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Zobacz najnowsze informacje dotyczące życia stowarzyszenia Projekt Tarnów!

Projekt Tarnów

Jesteśmy stowarzyszeniem młodych ludzi marzących o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim i uczestniczącej kulturze politycznej. Skupiamy postacie o różnorodnych poglądach. Dzięki temu trafiamy do wielu środowisk. Jesteśmy przekonani, że cele do których dążymy można i trzeba osiągać razem. Działamy na wielu płaszczyznach i dlatego docieramy do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach. Wspieramy ich ciekawe inicjatywy i pasje. Chcemy uruchomić Obywatelski Tarnów. Uważamy, że wielkie i trwałe rzeczy należy tworzyć od podstaw, od środowiska lokalnego.
Propagujemy profesjonalizm, sumienność i odpowiedzialność. Pracujemy zespołowo i pomagamy sobie nawzajem. Naszym zdaniem są to cechy niezbędne w każdym zgranym teamie.

Dowiedz się więcej o stowarzyszeniu.Zapoznaj się z naszymi projektami.

Projekty.

Wiele udało nam się zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Zobacz najnowsze informacje dotyczące działalności stowarzyszenia Projekt Tarnów!

Dyplomacja Społeczna

Rozmawiamy otwarcie o problemach, które dotyczą każdego z nas.

Od początku istnienia zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów międzynarodowych. Wśród nich znalazły się branżowe wizyty studyjne, wymiany studentów i młodzieży oraz szkolenia. Nasze działania polegają zarówno na organizowaniu tego typu przedsięwzięć w kraju, jak i na uczestnictwie w projektach za granicą.

Lekarstwem na niski poziom przedsiębiorczości i wysokie bezrobocie wśród młodych mieszkańców Tarnowa są organizacje pozarządowe. W ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowujemy pilotażowy program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży, a jego pierwsza edycja zostanie zrealizowana w Tarnowie

Rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój Tarnowa

Kto włącza się do działania, gdy skala lokalnych problemów jest zbyt duża? Organizacje pozarządowe!

Kultura

Wydarzenia promujące szeroko pojętą kulturę są dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza gdy pomagamy tworzyć akademicki charakter miasta.

Dwukrotnie współorganizowaliśmy Juwenalia w Tarnowie i czynnie uczestniczymy w organizacji mniejszych wydarzeń kulturalnych. Do harmonogramu naszych projektów międzynarodowych często wplatamy także wątki związane z kulturą. Są to na przykład wspólne wyjścia na koncerty muzyki klasycznej czy też zajęcia artystyczne. Nasi goście zza granicy chętnie wchodzą w interakcje z mieszkańcami miasta i regionu, na przykład przygotowując gry miejskie i terenowe.

Na 2-3 dni w roku Tarnów odwiedza około 100 przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy i nie tylko. Dyskutujemy wówczas na tematy które są ważne dla młodzieży w naszych państwach. Udział w forum to niepowtarzalna okazja do nawiązania partnerstw z organizacjami z całej Europy.

Polityka Młodzieżowa

Coroczne fora młodzieżowe organizowane przez nasze stowarzyszenie stały się już tradycją.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów! Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub którejś z pozostałych opcji.

——–

kontakt@projekttarnow.org

Formularz kontaktowy

15 + 10 =