Działamy wspólnie, ponieważ dbamy o wspólne dobro.

Projekt Tarnów realizuje szereg projektów, ponieważ każdy pomysł uważamy za dobry. Wspieramy inicjatywy członków naszego stowarzyszenia, rozwijamy ich pasje. Dzięki temu możemy także liczyć na pomoc w lkolejnych inicjatywach.
Stowarzyszenie

Projekt Tarnów

Jesteśmy stowarzyszeniem młodych ludzi marzących o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim i uczestniczącej kulturze politycznej. Skupiamy postacie o różnorodnych poglądach. Dzięki temu trafiamy do wielu środowisk. Jesteśmy przekonani, że cele do których dążymy można i trzeba osiągać razem. Działamy na wielu płaszczyznach i dlatego docieramy do młodych ludzi o różnych zainteresowaniach. Wspieramy ich ciekawe inicjatywy i pasje. Chcemy uruchomić Obywatelski Tarnów. Uważamy, że wielkie i trwałe rzeczy należy tworzyć od podstaw, od środowiska lokalnego.


Propagujemy profesjonalizm, sumienność i odpowiedzialność. Pracujemy zespołowo i pomagamy sobie nawzajem. Naszym zdaniem są to cechy niezbędne w każdym zgranym teamie.

W każde zadanie wkładamy wszystkie możliwości.

Nasze stowarzyszenie od początku swojej działalności zrealizowało dziesiątki projektów. Począwszy od wymian młodzieży z różnych krajów świata, gdzie poznaliśmy wspaniałych ludzi, zakończywszy na badaniach naukowych w ramach programu Dialog dotowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nieustajemy w dążeniach do celu.

Wiele udało nam się zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Zobacz najnowsze informacje dotyczące życia stowarzyszenia Projekt Tarnów!

Międzynarodowe szkolenie From learning to earning

W lutym bie­żą­ce­go roku od­by­ło się w Tar­no­wie szko­le­nie dla osób pra­cu­ją­cych z mło­dzie­żą re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Era­smus+. Od 14 do 21 lu­te­go uczest­ni­cy z Wę­gier, Buł­ga­rii i Pol­ski uczest­ni­czy­li w licz­nych szko­le­niach,

Czytaj całość »

Wybory władz Stowarzyszenia

30 listopada 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby jak co 3 lata wybrać władze Stowarzyszenia. Wprowadzone zostały także zmiany w Statucie

Czytaj całość »

Międzynarodowa konferencja w Tarnowie

W ramach projektu „Poziom wyżej”, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektowe. Do Tarnowa przyjechało niemal 80 przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych. Tematyka konferencji była zbieżna z tematyką

Czytaj całość »
Projekty

Projekt Tarnów

Wiele udało nam się zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Zobacz najnowsze informacje dotyczące działalności stowarzyszenia Projekt Tarnów!

 
Dyplomacja Społeczna

Rozmawiamy otwarcie o problemach, które dotyczą każdego z nas.

Od początku istnienia zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów międzynarodowych. Wśród nich znalazły się branżowe wizyty studyjne, wymiany studentów i młodzieży oraz szkolenia. Nasze działania polegają zarówno na organizowaniu tego typu przedsięwzięć w kraju, jak i na uczestnictwie w projektach za granicą.

Rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój Tarnowa

Kto włącza się do działania, gdy skala lokalnych problemów jest zbyt duża? Organizacje pozarządowe!

Lekarstwem na niski poziom przedsiębiorczości i wysokie bezrobocie wśród młodych mieszkańców Tarnowa są organizacje pozarządowe. W ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowujemy pilotażowy program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży, a jego pierwsza edycja zostanie zrealizowana w Tarnowie

Kultura

Wydarzenia promujące szeroko pojętą kulturę są dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza gdy pomagamy tworzyć akademicki charakter miasta.

Dwukrotnie współorganizowaliśmy Juwenalia w Tarnowie i czynnie uczestniczymy w organizacji mniejszych wydarzeń kulturalnych. Do harmonogramu naszych projektów międzynarodowych często wplatamy także wątki związane z kulturą. Są to na przykład wspólne wyjścia na koncerty muzyki klasycznej czy też zajęcia artystyczne. Nasi goście zza granicy chętnie wchodzą w interakcje z mieszkańcami miasta i regionu, na przykład przygotowując gry miejskie i terenowe.

Coroczne fora młodzieżowe organizowane przez nasze stowarzyszenie stały się już tradycją.

Na 2-3 dni w roku Tarnów odwiedza około 100 przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy i nie tylko. Dyskutujemy wówczas na tematy które są ważne dla młodzieży w naszych państwach. Udział w forum to niepowtarzalna okazja do nawiązania partnerstw z organizacjami z całej Europy.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów! Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub którejś z pozostałych opcji.

 
Adres

Rynek 9, 33–100 Tarnów

Email

kontakt@projekttarnow.org

Formularz kontaktowy