News & Articles

Day: 30 listopada, 2019

Międzynarodowa konferencja w Tarnowie

W ramach projektu „Poziom wyżej”, odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania projektowe. Do Tarnowa przyjechało niemal 80 przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych. Tematyka konferencji była zbieżna z tematyką