Projekty na nowy nabór zgłoszone!

ℹ️ Jako Projekt Tarnów wzięliśmy udział w naborze wniosków na 𝐧𝐨𝐰𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐮𝐬+ 🇪🇺

✅Projekty te obejmują działania wspierające uczestnictwo młodzieży. Pierwszy projekt objął działania partycypacyjne młodzieży, w których to właśnie młodzi ludzie swoim zaangażowaniem i działaniami przyczynią się do zrealizowania założonych efektów. W ramach projektu o nazwie Demokracja w Naszych Rękach zostanie zorganizowane 𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞ż𝐨𝐰𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐎𝐛𝐲𝐰𝐚𝐭𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞.

Projekt ten, uzyskał już akceptację, więc zachęcamy do śledzenia postępu prac na bieżąco .

Z projektów do których aplikowaliśmy w tej rundzie składania wniosku znajdziemy różne typy projektów. W ramach kolejnego projektu ponownie planujemy zorganizować forum młodzieżowe Małopolskie Forum Polityki Młodzieżowej. Jego celem jest włączenie młodzieży w aktywne życie demokratyczne. Nasze stowarzyszenie podpisało również upoważnienia do włączenia naszej organizacji w realizację wymian młodzieżowych. Upoważnienia te dotyczą projektów składanych przez organizacje z Grecji 🇬🇷, Portugalii 🇵🇹 i Włoch 🇮🇹. Jeśli wnioski naszych partnerów spełnią kryteria i otrzymają finansowanie, uczestnicy z Polski będą mogli wyjechać na projekt do wskazanych krajów. W ramach ostatniego naboru, zgłoszony został także projekt partnera z Portugalii obejmujący szkolenia dla kadry pracującej z młodzieżą. Pozwoli to polepszyć kompetencje koordynatorów, trenerów i zwrócić uwagę na nowe kwestie.

Mamy nadzieję, że nasze wnioski i wnioski partnerów zostaną zaakceptowane i będziemy mogli poinformować was o ich efektach.