Zielona ścieżka do ESG

Projekt jest finansowany ze środków z programu Erasmus+.

W ramach projektu “Green path to ESG” rozpoczynamy przeprowadzanie ankiet z przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Badanie to ma na celu sprawdzenie wiedzy i stanu aktualnego zaangażowania firm w dziedzinach: społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG, gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonej transformacji oraz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie wyników oraz dzięki przeprowadzeniu analizy desk research przedstawione zostaną narzędzia, których zastosowanie przyczyni się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw i pozwoli na dostosowanie ich działalności do wymogów stawianych przez Unię Europejską.

Wszystkie podmioty chętne do wzięcia udziału w ankiecie zapraszamy pod adres:
https://forms.gle/dxxCisujsb1BxETz6

Green path to ESG (1).png