Zielona ścieżka do ESG (Green path to ESG) -międzynarodowe spotkanie w Polsce

Dzisiaj spotkaliśmy się po raz pierwszy w Polsce w ramach spotkania inauguracyjnego ✅
Nasz projekt jest częścią VET (Vocational Educational Training) współfinansowanego przez
Unię Europejską.

Głównymi celami projektu są:
-przybliżenie tematyki ESG z naciskiem na G (Governance) dla sektora MŚP i właścicieli
firm
– zbudowanie kompetencji zawodowych Projekt Tarnów i AUTPOST, kadry zarządzające
w zakresie ESG i obowiązków raportowania pozafinansowego zgodnie z nowymi regulacjami
– zapoznanie się z dyrektywą CSRD poprzez VET
-stworzenie nowych narzędzi, zasobów, materiałów i katalogu kompetencji „Przewodnik
ESG”
– opracowanie planu warsztatów i narzędzi ESG dla MŚP i osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą.
W ramach projektu PROJEKT TARNÓW i AUTPOST podejmą 2 główne działania. Obejmują
one badania, wywiady, raporty, warsztaty F2F i online oraz opracowanie wielu przydatnych
zasobów dotyczących zielonej ścieżki do ESG, narzędzi promujących dobre praktyki,
współpracę z ekspertami, a także 1 konferencję w Polsce w celu rozpowszechnienia
wyników projektu.
Dzisiaj dyskutowaliśmy o obszarach ESG i o tym, jak wprowadzić temat ESG zarówno do
pracowników Projektu Tarnów, jak i AUTPOST oraz jak poprawić kompetencje zawodowe
sektora MŚP, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, kadry
zarządzającej, audytorów, księgowych, pracowników PR poprzez szkolenia zawodowe
(VET).
Projekt bezpośrednio realizuje priorytet dotyczący środowiska i przeciwdziałania zmianom
klimatu jako element budowania wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie rozwoju klimatu i
ESG w UE wspierając MŚP.

Z niecierpliwością czekamy na nasze kolejne spotkanie online! Powodzenia wszystkim!
Dziękujemy naszym gościom z Irlandii za przybycie i owocną współpracę!