Wymiana młodzieży „Common Europe build on faith”

Międzynarodowa wymiana młodzieży „Common Europe built on faith” to projekt przygotowany przez grupę młodych ludzi z kilku krajów Unii Europejskiej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i postaw proeuropejskich wśród młodzieży, a także przypomnienie o wspólnych wartościach, które legły u podstaw integracji europejskiej i chrześcijańskich korzeniach Europy.
Projekt zrodził się w wyniku osobistych doświadczeń młodzieży, która przygotowała projekt – zarówno z organizacji wnioskodawcy, jak i ze strony partnerów. Poprzez realizację tego przedsięwzięcia zachęcimy naszych rówieśników do szerzenia mody na bycie świadomym i aktywnym obywatelem, a młodym którym aktywność nie jest obojętna pokażemy jeszcze więcej możliwości do działania, przypomnimy także o wspólnych korzeniach ideologicznych i chrześcijańskich, które zapoczątkowały integrację europejską.
Projekt finansowany jest w ramach programu Erasmus+, rozpocznie się już 19 kwietnia w jednej z podtarnowskich miejscowości. Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+