Wymiana międzynarodowa „Make Love Not War”

„W ramach programu Erasmus+, od 30 maja do 6 czerwca, nasze Stowarzyszenie zorganizowało wymianę międzynarodową zatytułowaną „Make Love Not War”. Spotkanie zgromadziło młodych ludzi z Czech, Litwy, Hiszpanii i Polski, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać kontakty.
Podczas wymiany skupiliśmy się na ważnych tematach, takich jak zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne, zmiany klimatyczne, recykling, transformacja energetyczna i zero waste. Uczestnicy mieli tydzień pełen warsztatów, dyskusji i prezentacji, które pomogły im lepiej zrozumieć te kwestie.
Ten projekt, finansowany przez Erasmus+, pokazuje, jak ważne są te tematy w edukacji i działaniach młodzieży w Europie. Pokazuje również, jak ważne jest zaangażowanie młodzieży w te kwestie, aby budować bardziej świadome i aktywne społeczeństwo na przyszłość.”