Strategia Rozwoju Polityki Młodzieżowej dla Miasta Tarnowa

W ramach projektu „Małopolskie Forum Polityki Młodzieżowej” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ wraz z jego uczestnikami opracowaliśmy Strategię Rozwoju Polityki Młodzieżowej dla Miasta Tarnowa. Powstała ona na kanwie dyskusji, debat open space oraz warsztatów odbywających się podczas Forum, w którym poza tarnowską młodzieżą brali udział przedstawiciele biznesu, samorządowcy, osoby pracujące z młodzieżą oraz przedstawiciele trzeciego sektora. Uwzględnia ona postulaty uczestników projektu, w tym w większości postulaty wysunięte przez młodych ludzi.

Strategia Rozwoju Polityki Młodzieżowej dla Miasta Tarnowa