Rusza projekt partnerstwa strategicznego „Level Up”

Wraz z początkiem grudnia rozpoczął się projekt partnerstwa strategicznego finansowany ze środków programu Erasmus+. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Rezultatem współpracy będzie powstanie Platformy Współpracy Pozarządowej – innowacyjnego narzędzia służącego do przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów młodzieżowych, zarówno tych krajowych jak i międzynarodowych. Projekt będzie trwał 24 miesiące, w tym czasie zespoły eksperckie z Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii szczegółowo opracują wszystkie funkcjonalności Platformy. Zwieńczeniem działań projektowych będzie konferencja wdrażająca Platformę oraz prezentująca wyniki pracy.