Powiększenie Zarządu Stowarzyszenia

24 listopada 2023 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby powiększyć Zarząd Stowarzyszenia. Jest to efektem naszej wspólnej determinacji do ciągłego rozwoju oraz umacniania naszej pozycji jako aktywnego NGO.

W wyniku głosowania, do Grzegorza Sokołowskiego – Prezesa Stowarzyszenia, oraz Krzysztofa Kubonia – Wiceprezesa Stowarzyszenia
dołącza Damian Bogacz – Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Ta decyzja jest odpowiedzią na naszą wspólną aspirację do ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych obszarów działalności. Wierzymy, że rozszerzenie składu Zarządu będzie sprzyjać skuteczniejszemu podejmowaniu decyzji oraz realizacji nowych inicjatyw.