♻️ Zielona ścieżka do ESG (Green Path to ESG) Spotkanie online nr 3.

Zastrzeżenie: Ten projekt był współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej.
Niniejszy materiał odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów. Unia Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych
i opublikowanych w nim informacji.


21 grudnia przedstawiciele Projekt Tarnów Polska i AUTPOST LIMITED Irela
spotkali się online, aby omówić naszą pracę w ramach fazy Dokonaliśmy przeglądu celów projektu, aby upewnić się, że mieścimy się w zakresie projektu i zobaczyć, gdzie jesteśmy teraz z naszą pracą.
Nasze karty pracy i wskazówki dla MŚP są już gotowe. Wkrótce będzie można pobrać te materiały!
Skupiliśmy się na zrównoważonych praktykach dla firm w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz refleksji sektora biznesowego nad zadaniami związanymi z kartami pracy i samorozwojem.


♻️ Ponieważ szkodliwe konsekwencje zmian klimatycznych stają się coraz bardziej widoczne, firmy mają do odegrania kluczową rolę w łagodzeniu swojego śladu ekologicznego. Wdrażając zrównoważone praktyki, firmy mogą nie tylko zminimalizować swój wpływ na środowisko, ale także przyczynić się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

♻️ Jednym ze skutecznych sposobów na zmniejszenie wpływu na środowisko jest stosowanie ekologicznych praktyk zakupowych. Poprzez priorytetowe traktowanie dostawców, którzy stosują zrównoważone praktyki i oferują przyjazne dla środowiska alternatywy, firmy mogą dokonać znaczącej zmiany.

♻️ Obejmuje to zakup produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, wybór energooszczędnego sprzętu i stosowanie ekologicznych środków czyszczących. Dokonując świadomych wyborów w procesie zaopatrzenia, firmy mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i
ochrony zasobów.
♻️ Koncepcja telepracy i pracy zdalnej zyskała w ostatnich latach znaczną popularność. Zachęcanie pracowników do pracy z domu lub telepracy nie tylko zapewnia elastyczność, ale także zmniejsza potrzebę dojazdów do pracy.

♻️ To z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji spalin i zużycia energii w biurze. Korzystając z telepracy i pracy zdalnej, firmy mogą przyczynić się do bardziej ekologicznego środowiska, jednocześnie czerpiąc korzyści ze zwiększonej satysfakcji i produktywności pracowników.

♻️ Oszczędzanie wody i energii to kolejny kluczowy aspekt zrównoważonych praktyk biznesowych. Wdrożenie środków oszczędzania wody, takich jak instalacja wodooszczędnej armatury, szybka naprawa wycieków i korzystanie z energooszczędnych urządzeń, takich jak inteligentne termostaty i listwy
zasilające, może znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii. Przyjmując takie
środki, firmy nie tylko oszczędzają na kosztach mediów, ale także przyczyniają
się do ochrony tych cennych zasobów.
♻️ Skuteczna komunikacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Angażując się w zielone praktyki marketingowe, firmy mogą podnosić świadomość na temat swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i praktyk przyjaznych dla środowiska. Przejrzyste i wiarygodne kampanie
marketingowe mogą edukować klientów w zakresie wyborów przyjaznych dla środowiska i zachęcać ich do podejmowania zrównoważonych decyzji zakupowych. Zielony marketing nie tylko promuje zrównoważony rozwój, ale także poprawia reputację firmy i przyciąga świadomych ekologicznie
konsumentów.

♻️ Zaangażowanie pracowników w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem jest niezbędne dla pomyślnego wdrożenia zrównoważonych praktyk. Firmy mogą to osiągnąć poprzez szkolenia, warsztaty i zielone zespoły kierowane przez pracowników. Wspierając kulturę zrównoważonego rozwoju w organizacji, firmy mogą zachęcać pracowników do podejmowania ekologicznych działań
zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Programy zaangażowania pracowników nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także zwiększają morale i satysfakcję pracowników.

♻️ Firmy mogą zwiększyć swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez przyjęcie przejrzystych praktyk raportowania. Mierzenie i ujawnianie emisji gazów cieplarnianych, ustalanie celów w zakresie poprawy i angażowanie się w raportowanie środowiskowe pokazują zaangażowanie w odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie. Śledząc swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska, firmy
mogą identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować decyzje oparte na danych, aby jeszcze bardziej zmniejszyć swój wpływ na środowisko.
♻️ Firmy mają do odegrania znaczącą rolę w zmniejszaniu swojego wpływu na
środowisko poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk. Przyjmując zielone
zamówienia, promując telepracę, oszczędzając wodę i energię, stosując
zrównoważone rolnictwo i praktyki żywieniowe oraz uczestnicząc w gospodarce
o obiegu zamkniętym, firmy mogą przyczynić się do bardziej ekologicznej
przyszłości.

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, napisz do nas na adres:
kontakt@projekttarnow.com
Do zobaczenia za miesiąc! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla tych,
którzy je obchodzą