Wybory władz Stowarzyszenia

30 listopada 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby jak co 3 lata wybrać władze Stowarzyszenia. Wprowadzone zostały także zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Grzegorz Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia,
Krzysztof Kuboń – Wiceprezes Stowarzyszenia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Seweryn Partyński,
Anna Solak.