Wybory władz Stowarzyszenia

26 listopada 2022 r. członkowie Stowarzyszenia Projekt Tarnów spotkali się na Walnym Zebraniu Członków, aby jak co 3 lata wybrać władze Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Grzegorz Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia,
Krzysztof Kuboń – Wiceprezes Stowarzyszenia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Seweryn Partyński,
Jakub Chruściel.