Pozaszkolny program rozwoju kompetencji.

Pozaszkolny program rozwoju kompetencji.

Powstanie pozaszkolny program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. Projekt Tarnów pozyskał dofinansowania na stworzenie pozaszkolnego systemu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych w ramach programu Dialog finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki...