Stowarzyszenie Projekt Tarnów punktem Eurodesk!

Stowarzyszenie Projekt Tarnów otwiera w mieście punkt informacyjny sieci Eurodesk. Miejsce to pozwoli młodym ludziom na znalezienie informacji na temat możliwości udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych, wolontariacie europejskim, czy otrzymania praktycznych porad w zakresie przygotowania projektów w ramach programu Erasmus+.

— W Tarnowie zlokalizowanych jest wiele organizacji działających na rzecz młodzieży, czy w ogóle aktywnych młodych ludzi, których będziemy chcieli zachęcić do korzystania z możliwości, jakie stwarza dla nich Unia Europejska. Będziemy na przykład doradzać jak napisać projekt międzynarodowej wymiany młodzieży, czy jak znaleźć organizację partnerską za granicą — mówi Dawid Solak, prezes Projektu Tarnów.

Dotychczas nasze miasto było jednym z niewielu miejscowości na prawach powiatu w Polsce, w którym nie było takiego miejsca. Porozumienie dotyczące wprowadzenia w Tarnowie punktu informacyjnego pomiędzy stowarzyszeniem, a Krajowym Biurem Eurodesku zostało już podpisane. W maju Projekt Tarnów zainaugurował jego działalność w Tarnowie, a mieścić się będzie w biurze stowarzyszenia (Rynek 9/7). Eurodesk to europejski program informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, istniejący w 34 państwach, wspierany merytorycznie i finansowo przez Komisję Europejską. Do sieci partnerskiej należy ponad 1300 organizacji, z czego w Polsce znajduje się około setki. Więcej informacji na temat Eurodesku można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej www.eurodesk.pl