Młodzi liderzy z kresów w Tarnowie

W czerwcu bieżącego roku młodzież Polonijna zamieszkująca odwód Kijowski weźmie udział w projekcie „Młodzi Polscy liderzy na Ukrainie”, podczas 10-dniowego pobytu w Polsce zorganizowane zostaną m.in. prelekcje na temat życia Polonii oraz seria szkoleń dotyczących umiejętności liderskich. Przewidziane aktywności i zajęcia będą wspierać rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także promować takie wartości jak polskość, tożsamość oraz patriotyzm. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.