Międzynarodowe spotkanie projektowe „- Level up”

W grudniu odbyło międzynarodowe spotkanie projektowe przedstawicieli organizacji pozarządowych partycypujących w projekcie partnerstwa strategicznego „Level up” – spotkanie miało również charakter inauguracji pracy, ponieważ było pierwszym spotkaniem roboczym zorganizowanym w ramach w/w projektu.
Spotkanie odbyło się w Tarnowie, wieli w nim udział przedstawiciele organizacji z Włoch (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE „OTHERSIDE”) oraz z UK (UK Butterflies LTD) a także specjaliści z zakresu IT. Podczas spotkania organizatorzy projektu ustalili szczegółowy harmonogram prac, zasady współpracy i sposoby komunikacji oraz skonsultowali swoje propozycje funkcjonalności platformy ze specjalistami z zakresu IT.
O efektach prac, które miały miejsce podczas spotkania będziemy informować Państwa na bieżąco. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”