Seminarium we Włoszech

W ramach projektu „Poziom wyżej” przedstawiciele stowarzyszenia Projekt Tarnów wraz z partnerami z Włoch i Wielkiej Brytanii uczestniczyli w seminarium „Wyzwania i problemy organizacji pozarządowych realizujących projekty międzynarodowe”, które odbyło się w kwietniu w Mosciano Saint Angelo we Włoszech. Seminarium miało charakter badawczy, warsztatowy i dyskusyjny, a jego celem było wypracowanie rozwiązań, które zostaną wykorzystane w opracowywanej w ramach projektu platformy współpracy pozarządowej.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”

Zobacz inne wpisy związane z działalnością Projektu Tarnów: