Powstanie pozaszkolny program rozwoju kompetencji przedsiębiorczych.

Projekt Tarnów pozyskał dofinansowania na stworzenie pozaszkolnego systemu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych w ramach programu Dialog finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych wśród 70 podmiotów (przedsiębiorców prywatnych, instytucji publicznych, pracodawców różnych branż subregionu tarnowskiego). Jego celem będzie poznanie ich preferencji dotyczących pożądanych kompetencji przez rynek pracy i biznes, oraz dokonania oceny deficytów w wykształceniu młodych ludzi. W ten sposób w dialogu nauki z biznesem zostaną określone konkretne potrzeby, oraz sposoby ich rozwiązania. Wyniki badań będą punktem wyjścia do osiągnięcia kolejnego celu — opracowania i wdrożenia przez organizacje pozarządowe, oraz partnerów naukowych pilotażowego, pozaformalnego modelu kształcenia młodzieży. Będzie on wzmacniał adaptację młodych ludzi do życia gospodarczego czy społecznego, równocześnie wpływając na kreowanie wśród nich liderów.

Zobacz inne wpisy związane z działalnością Projektu Tarnów: