Małopolskie Forum Polityki Młodzieżowej

Międzynarodowa wymiana młodzieży „Islam is not so bad” zakończyła się. Młodzi ludzie z Włoch, Francji, Cypru, Słowacji, Węgier oraz Polski wzięli udział m.in. w serii interaktywnych warsztatów dotyczących tolerancji religijnej. Uczestnicy twierdzą, że najważniejszą wartością dodaną projektu jest wyjście poza strefę komfortu w kwestii tolerancji religijnej oraz nawiązane znajomości o charakterze międzynarodowym. Młodzież przygotowując projekt zaplanowała go w taki sposób, aby wśród uczestników znalazły się osoby które pierwszy raz uczestniczą w projekcie międzynarodowym oraz bardzo doświadczona w tej kwestii młodzież. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby mniej doświadczone mogły uczyć się od swoich rówieśników. Projekt „Islam is not so bad” jest już drugą wymianą młodzieży finansowaną ze środków programu Erasmus+ która została zrealizowana za pośrednictwem naszego stowarzyszenia w 2017 roku.

Zobacz inne wpisy związane z działalnością Projektu Tarnów: